suskeblogt.com
Intelligent ?
Tijden geleden besloot het Stadsbestuur iets te doen aan de overlast door duiven op het stationsplein. Ieder mogelijk gaatje waar duiven eventueel zouden kunnen nestelen of broeden werd voorzien va…