suskeblogt.com
Moestuin.
Gedurende haar middelbare studies heeft Eva enkele jaren de richting tuinbouw gedaan. Door omstandigheden moest ze die school stoppen. Het verlangen om een eigen moestuin(tje) bleef echter. Een tij…