suskeblogt.com
Contract
Greet schrijft Meme, ofte Fr’s moeder, heeft ons gister uiteraard enorm doen schrikken. Gelukkig dat het “maar” haar diabetes was. Vanmorgen zijn we naar een activiteitencentrum g…