suskeblogt.com
De stekker er uit !
Google+ is langzaam maar zeker aan het afsterven. Voor wie niet weet waar ik het over heb : G+ is een sociaal platform van Google dat destijds gelanceerd werd als grote concurent van Facebook. Hoe…