suskeblogt.com
Lief!
Greet schrijft Als aanvulling op de blog Voor je eigen veiligheid. Opa zaliger deed zijn legerdienst vlak na de bevrijding van Belgie in september 1944. Een taak van hem was krijgsgevangenen bewake…