suskeblogt.com
Voor je eigen veiligheid !
Toen ik deze morgen aanstalten maakte om naar het werk te gaan zag ik overal wit. Onze straat was nog onbereden, maar de Vijfwegenstraat was één en al papperig. De auto’s reden traag e…