suskeblogt.com
Wie van de drie ???
Onlangs was ik in de “Opstap” een organisatie met lage drempel om mensen die het moeilijk hebben of een beperking hebben toch aangenaam tijdsverdrijf te geven. Ik was daar om Eva in te …