suskeblogt.com
Uit mijn platenkast : Steppenwolf !
“Children of the revolution” is een driedubbele verzamelaar die ik ergens eind jaren ’80 gekocht heb. Deze bevat muziek uit eind jaren 60 en begin jaren 70. Een van de artiesten …