suskeblogt.com
Koers !
Dit weekend opende het vernieuwde wielermuzeum dat nu “KOERS” heet de deuren. Zaterdag voor de notabelen en intimitie. Zondag voor Jan en iedereen. Dezelfde zondag was ook “open m…