suskeblogt.com
Koers !
Vandaag 31 juli is er koers in Roeselare. Het programma kan je hier zien. Al van vorige week waren de voorbereidingen bezig. Deze morgen was het parcours al afgesloten. Wie er ook vroeg bij waren …