suskeblogt.com
Een pil teveel !
Sedert woensdag is Eva ontslagen uit het ziekenhuis. Tot op heden gaat het goed met haar. Deze keer is er wel opvolging. Daar Eva nu minder medicijnen moet slikken heeft Greet onlangs besloten de p…