suskeblogt.com
Proper keun !
Laat me eerst uitleggen wat een “keun” is : niet meer en niet minder dan een konijn. “Keun” is dus het westvlaams voor konijn. Ik moet er wel volledigheidshalve bij vermelde…