suskeblogt.com
Familiefoto uit ver vervlogen tijden.
Deze foto moet ten tijde van den tweeden wereldoorlog genomen zijn. Het meisje rechts op de foto is mijn moeder. Boven haar zie je Tante Rachel, die later mijn lievelingstante was. Ook al was ze ee…