susanlhamo.com
Kata Juta-dusk
Kata Juta: dusk 61x61cm $820