surojayan.wordpress.com
Memayu Hayuning Bawana
Luhuring kawruh babagan karahayon dumunung ana ing pangawikan pribadi, samubarang kalir saliring bab sabarang reh mengku kaluhuran Gusti sinawung sekar kesumastuti. Pangawikan Pribadi Pambukaning K…