suratiundhiyu.wordpress.com
આરોગ્ય-HEALTH
ખાસ સુચના: અહી આપવામાં આવેલા લેખો કે બીજી બાબતો સામાન્ય જાણકારી માટે આપેલ છે. વિવિધ જગ્યાએથી ભેગા કરેલા લેખો છે. આ પ્રયોગો કરતાં પહેલા તેના જાણકાર કે ડોક્ટરની સલાહ લેવી ખાસ જરૂરી છે. . નોંધ: નીચેની…