supertrainer.nl
Gesprekstechnieken
In deze training gesprekstechnieken leren managers zich vocaal uit te drukken naar het team waardoor men op communicatiegebied maximaal resultaat zal bereiken.