supertrainer.nl
Coachingsvaardigheden
Het doel van de training coachingsvaardigheden is het verbeteren van de coachingsvaardigheden van de deelnemer en leidinggevende.