superblogger.id
Terang lampu teplok dan keselamatan kita
Seberapa jauh kamu dari terangNya? Semoga tidak lebih jauh dari maut yang mengintaimu! Tinggalkan kegelapan mari menuju pada terang!