superblogger.id
Kematian iman dan usaha-usaha kita untuk terus menggerakannya
Iman akan lebih dihidupi sehingga ketika kita benar-benar mati, pun ia tetap hidup di dalam Dia!