superblogger.id
Cuma-cuma atau percuma?
… selama kita mendapatkan secara cuma-cuma maka kita tak layak mendapatkan upah!