superbelfrzy.wordpress.com
Nauczanie przedmiotów InfoTechnicznych w oparciu o Wolne i Otwarte Oprogramowanie
Dzisiaj chciałbym dać pomysł dla wszystkich nauczycieli przedmiotów technicznych, a zwłaszcza Informatyki. Wiele razy słyszymy, że mamy mało inżynierów, że kształcimy rzesze nikomu niepotrzebnych a…