suomenmentorit.fi
Mitä vaikuttavaa sinä aiot tehdä tänä syksynä?
Tällä viikolla yli 60 000 aloitti minun silmissäni ”uuden ja paremman” peruskoulun, jossa on tärkeämpää oppia ymmärtämään mistä tietoa saa ja miten sitä käytetään, eli oppia oppimaan. Erityisen tärkeää nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa on painotus oppimisen taidoista, eikä ”hauki on kala” x 47-metodista. Tämä uudistus pohjautuu pitkälti OECD:n esittelemiin 2000-luvun tärkeisiin taitoihin, kuten kriittiseen ajatteluun, medialukutaitoon, aloitteellisuuteen, työelämätaitoihin