sumrevija.wordpress.com
ALEŠ MENDIŽEVEC
Aleš Mendiževec je diplomiran ekonomist, magister poslovnih ved (Ekonomska fakulteta v Ljubljani), doktorski študent filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ukvarja se predvsem s področji p…