summerocean.me
Kinh nghiệm viết luận học bổng Fulbright
“If you’re a Fulbrighter, you’ll become a Fulbrighter. If you’re not, you won’t.” Nghe thì có vẻ như là có chút gì kỳ bí, định mệnh ở đây. Nhưng thật ra theo mìn…