sukhavatidharma.wordpress.com
מארה, התגלמות הרע עפ"י הבודהה-דהרמה
(מיועד לתלמידי הדהרמה בפרט, ולכל שאר המתעניינים בכלל) מארה הוא האל-השד מגלם את כל מה שלא מיטיב, לא מועיל, ומה שמזיק. ההשקפה הבודהיסטית האותנטית היא שמארה הוא גם פנימי בנו וגם חיצוני לנו, ומכיוון שב…