sukhavatidharma.wordpress.com
המדיטציה על קצה המזלג בצָ'אן-בודהיזם
בכדי להבין את המדיטציות בצ'אן ואיך מתרגלים אותן יש להבין שני עקרונות המונחים בבסיס התיאורטי שלהן, ובהתאם לו הם גם מנחים את התרגול שלהן בפועל. עקרונות אלה, יש לציין, הם בדיוק אותם עקרונות שמונחים בב…