sukamerem.wordpress.com
Budaya Menunjukkan Bangsa
Berkenaan dengan tema ‘Punyakah Kita Modal Sejarah dan Budaya untuk Bangsa Kita Berjaya’? Yang terkandung dalam pesan (artikel) berjudul ‘Batik dan Kasih Ibu’ di www.darwinsaleh.com , saya berpanda…