suhas.online
मंगलमुर्ती मोरया..
गणाधीश जो ईश सर्वां गुणांचा। मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा॥ . . आज बाप्पा आला ह्या भूतलावर मुक्कामाला. देवा सर्वांना सुख, समृद्धी आणि आनंद दे… आणि दु:ख दिलस तर ते दूर करायची शक्ति पण… :) …