suhas.online
माझा इमोसनल अत्याचार..
“हेरंब दादा, अरे हो…विसरलेच…माझा खो सुहास दादाला…” हे जेव्हा वाचला म्हटला आता हे काय, हे कसा जमणार, कुठला गाण निवडू, सोप्प हव, अनुवाद जमेल..छ्या काय करणार मी अनुवाद. म…