suhas.online
मराठी अभिमान गीत
कौशल इनामदार यांच्या अथक परिश्रमातून साकारलेला हेच ते मराठी अभिमान गीत… लाभले अम्हांस भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, धर्म,पंथ, जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी…