sudungmaytinh.com
Làm thế nào để Đổi tên tài khoản Administrator trong Windows | Thủ thuật máy tính
Như hầu hết các bạn đã biết, Windows bằng cách mặc định có một tài khoản quản trị với cùng một tên chính xác “Administrator”. Tài khoản quản trị này là