sudungmaytinh.com
Nhà phát triển Bitcoin Cash tự xưng là Satoshi Nakamoto: Trào lưu hay trò đùa? | Thủ thuật máy tính
Cộng đồng Bitcoin sẽ phải một lần nữa tròn xoe mắt khi nhà phát triển Bitcoin Cash Amaury Sechet, hiện đang là người triển khai phiên bản Bitcoin ABC