sudungmaytinh.com
Kích hoạt WordPress Multisite trên Server | Thủ thuật máy tính
WordPress Multisite là một tính năng của WordPress cho phép thiết lập và quản lý mạng lưới (Network) nhiều website trên 1 mã nguồn gốc WP duy nhất. Thông qua tính năng này, việc tạo lập và quản lý hệ thống site trên cùng Hosting/VPS trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Ví dụ, với hocvps.com ban đầu, bạn hoàn