sudbina.org
Besplatne tarot smjernice | | Tarot Gatanje Online | Sudbina.org
Prošlost je nezadovoljavajuća? Prošlost ne postoji. Postoji samo sjećanje na nju. Okrenite se od prošlosti, ne može vam donijeti nikakva dobra! Fokusirajte se na sadašnjost! Ne nasjedajte na priče kako zbog prošlosti jeste ovo ili ono…To je linija manjeg otpora! Prošlost se uvijek treba gledati kao nešto što više nema veze s vašom sašnjošću, čak kad su prošla iskustva posve dobra. Besplatni savjeti tarot majstora neće vas navesti na krivi put. Zato, osluhnite ih! Biba tarot majstor daje vrlo jasne i konkretne savjete o tarotu. Sadašnjost je loša? Što poduzimate da je promijenite? Mislite li da su vam svi putovi zatvoreni? Prestanite reflektirati misli i emocije o nemogućem! Poduzmite korake da pronađete put do onoga do koga i čega želite. Vaš anđeo čuvar brine za vas. Da li ste uopće ikada pomislili da imate neku nevidljivu silu uz sebe koja pazi na vas? Da li ga prepoznajete ili ste postali gluhi i slijepi i nepomični u svom samosažaljenju? Sadašnjost je najvažniji dio vašeg bivanja.