subiektywnie.waw.pl
Nie ma opcji :)
Nie ma opcji :) Nie ma opcji bym żył poniżej własnej godności i możliwości. Nie ma opcji bym nie podnosił swoich kompetencji we wszelkich aspektach. Nie ma opcji bym nawiązywał i podtrzymywał jakiekolwiek relacje z kimś kto mnie ściąga w dół. Nie ma opcji bym pozwalał komuś się poniżać i świadomie ranić. Nie