suamaytinhit.com
Ram Ballistix 4GB DDR3 Crucial sport ITR2 | IT Computer | 0922.540.234
Thông số Ram Ballistix 4GB thế hệ DDR3 Crucial sport chi tiết như sau: Mã sản phẩm: ITR2 Hãng sản xuất: Ballistix; Dung lượng Ram: 4GB; Bus (tốc độ của Ram): 1600MHz tương đương 12.800 MB/s; Ký hiệu: Ballistix Crucial Sport DS1S.
Ngoc tu