suamaytinhit.com
RAM Adata 4gb ddr3 1333Mhz | IT Computer | 0922.540.234
Adata Technology Co. Ltd là một nhà sản xuất bộ nhớ và lưu trữ được thành lập vào tháng 5
Ngoc tu