suamaytinhit.com
Hướng dẫn cài win 7 từ ổ cứng không USB/ CD | IT Computer Hà Nội
Vì lý do nào đó bạn không cài win được qua USb hoặc đĩa CD, IT Computer sẽ hướng dẫn bạn cài win 7 từ ổ cứng chi tiết các giai đoạn.
Ngoc tu