styleneverdead.com
ซินเดอเรลล่ามาจากจีน?!
หลายคนคงเคยผ่านตากับเทพนิยายซินเดอเรลล่า โดยเฉพาะงานสร้างแอนิเมชันสุดฟินจากดิสนีย์ แต่ใครเลยรู้ว่าที่มาที่ไปของนางเก่ากว่านั้นมาก และเป็นหนึ่งในตำนานที่มีการเล่าซ้ำเล่าซ้อน เล่าแต่งเล่าเติมกันไปตาม…