styleneverdead.com
วิธีคุมกำเนิดของจีนโบราณ…สาวๆ เขาทำยังไงกันนะ?
แน่นอนว่าสมัยโบราณมักจะพบเห็นการมีเพศสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบของสามีภรรยา การค้าประเวณี ไปจนถึงการรับใช้เข้าที่บรรทมของจักรพรรดิ และบรรดาสาวๆ ที่ไม่อยากมีลูกเขาจัดการกันยังไง เราขอเรียบเรียงมาแจกจ่ายคว…