stuganpafjallet.se
Leta hus, suck
Ännu en helg med husletande utan att hitta något som vi egentligen vill ha. Hur kan det vara så? Är det så att alla som har vårt drömboende inte vill flytta från sitt hus? Det verkar så. Så nu kika…