stuganpafjallet.se
Att fixa en gran
Ha Ha, lika kul varje år. Vi baxar oss i väg på skotrar eller till fots och sågar oss en gran. Denna gång hade min far varit ut en stund innan och rekat, så vi hade några granar att inspektera och …