stuganpafjallet.se
Älska vårvintern
Kan man annat än älska en årstid som låter solen lysa in så mycket att man måste dra för persiennerna? Jag röstar för mer och längre vårvinter!