studio-martina-natura.hr
Edukacije iz travarstva i fitoaromaterapije
Opsežan i vrlo kompleksan program u trajanju od 6 mjeseci sa predavanjima od 8 sati tjedno (2 x 4 sata) sa puno praktičnog rada, terenskih nastava i vježbi. Program podučava klasično travarstvo, mo…