studio-martina-natura.hr
Vrijesak, vrisak – jedna ili dvije različite biljke?
Regionalni nazivi biljaka često se preklapaju i dovode u nedoumicu tragača za informacijama koja je točno biljka u pitanju. Tako se npr u Primorju miješaju nazivi vrijeska (Calluna vulgaris) i vris…