studio-martina-natura.hr
VIDEO: Rano proljeće. Tratinčica. Inteligencija bilja.
Danas, 4. ožujka 2018. godine u Gorskom kotru je snijeg u visini od više od 1,5 m a na livadama uz more počinju se buditi prva biljke. VIDEO: Rano proljeće. Tratinčica. Inteligencija bilja. A o tra…