studio-martina-natura.hr
Kako se vidi vjetar? Ivanjsko cvijeće.
Kako se vidi vjetar? Kako se vidi što čovjeka tišti? Kojim smjerom ide? Kako se vidi jeca li mu duša pod odijelom tijela? Kako se vidi vjetar? Da li po nagibu šume kada prohuji pored nje? Da…