studio-martina-natura.hr
Ljekovito korijenje: kopriva
Rano proljeće i kasna jesen su vrijeme za kopanje korijenja. Tada je sva snaga biljke povučena pod zemlju, u korijen, jer sprema snagu za prezimljavanje. Koprivu većinom percipiramo kao mnoštvo zel…