studio-martina-natura.hr
Predavanje na Festivalu samoniklog bilja
Dana 04.06.2011. kao predavači na Festivalu samoniklog bilja u Rijeci prezentirali smo se kroz predavanje naše voditeljice fitoaromaterapeutkinje Martine Bogdanić. Festival je u obliku cjelodnevne …